PHƯƠNG THỨC NHẬN BIẾT

MÃ SỐ VỊ TRÍ TOÀN CẦU (GLN)

Mã số vị trí toàn cầu (GLN) giống như một dấu vân tay được sử dụng trong các giao dịch kinh doanh trong nước và quốc tế.

Với GLN, các công ty và thông tin của liên quan: chẳng hạn như địa điểm hoặc tên kho hàng, có thể được xác định rõ ràng và không chồng chéo lên nhau.

PharmACT AG được khai báo mã số vị trí toàn cầu (GLN) là 426046335.

CHỨNG NHẬN IVD 

Kể từ ngày 9 tháng 2 năm 2019, Chỉ thị của EU (2011/62 / EC) quy định rằng chỉ những lọai thuốc được kê đơn có số sê-ri riêng biệt trên in bao bì thì chúng mới có thể được đưa ra thị trường.

Những sản phẩm xét nghiệm nhanh của chúng tôi không cần phải kê đơn và đã được đánh dấu bằng mã định danh nhà thuốc (PNN) và mã xác nhận khác được liệt kê trên toàn thế giới.

UDI (CI) – CHỨNG NHẬN CHO IVD

Hệ thống để nhận dạng thiết bị là duy nhất (UDI) là hệ thống nhận dạng thiết bị nhằm gán một mã định danh duy nhất cho các thiết bị Y tế, cho phép các máy kiểm tra bất kỳ trên toàn thế giới đọc mã các thiết bị Y tế và kỹ thuật In-vitro, được áp dụng ở cả Hoa Kỳ và Châu âu.

Thông tin sản phẩm cần thiết được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu UDI. Mục đích là để tăng sự bảo mật hồ sơ bệnh án cho bệnh nhân.